Phocas recenserad i Tidningen Kulturen

Phocas recenserad i Tidningen Kulturen

"Finns det något att lära av dekadensen? Har dess verk fortfarande relevans? Kan dess mest fullödiga konstnärliga uttryck skänka den mottaglige något som gör honom eller henne lite rikare, kunnigare, mer benägen att förstå civilisationens våndor och åkommor? Ja, svaret på de frågorna måste bli ja [...]"

Läs Nikanor Teratologens recension här!

2016-10-05 09:55