Bernur recenserar Verlaine

Bernur recenserar Verlaine

"Ja, det här är dikter som visar hur romantiken mindre slår blå dunster i ögonen på läsaren, och mer visar värdet i den krassa realismen. Främst är det ärligheten som blir slutintrycket av att läsa de här dikterna. Då är det som att Verlaine överskrider sin egen begåvning, som om han drabbas av en ofrivillig inspiration som gör dikterna bättre än intentionen avsåg."

Läs hela recensionen här!

2016-10-05 10:00